WERKDAGEN: MA t/m DO

TELEFONISCH BEREIKBAAR: 09:30u - 11:30u

De Bewindvoerder

Uw browser ondersteunt geen Canvas-element.

Beschermingsbewind


Bewindvoeringskantoor De Online Bewindvoerder is in 2016 opgestart door Hendrik-Jan Reinders. Kenmerken van het kantoor: laagdrempelig/persoonlijk/zorgvuldig/stress-sensitief.

De persoonlijke werkwijze richt zich in de financiële dienstverlening op het verminderen van stress bij de cliënt, zodat deze de vrijgekomen tijd & energie kan inzetten voor andere belangrijke aandachtsgebieden.

Sinds 2021 werkt ook bewindvoerder Daan Jeurissen onder de vlag van De Online Bewindvoerder. Hendrik-Jan en Daan hebben zo’n 6 jaar dezelfde Rabobank opvoeding genoten en waren lange tijd collega’s bij Rabobank Aalst en Waalre.

De Online Bewindvoerder voldoet aan alle door de rechtbank gestelde (actuele) kwaliteitseisen. Hendrik-Jan en Daan zijn post-HBO opgeleid tot beschermingsbewindvoerder en staan vermeld op de lijst van landelijk benoembare professionele bewindvoerders.

Hendrik-Jan heeft, naast 9 jaar Rabobank, ook 3 jaar werkervaring als jobcoach en begeleider/budgetcoach van (wa)jongeren met een beperking. Deze vaardigheden sluiten goed aan bij de benadering van cliënten met multi problematiek.

Daan heeft zijn financiële ervaring na 7,5 jaar Rabobank in de periode 2003-2020 veelzijdig verruimd als hoofd administratie van een groot Eindhovens installatiebedrijf. Daan is een teamplayer en heeft als geen ander geleerd hoe een optimaal financieel resultaat kan worden behaald: een belangrijk doel tijdens onderbewindstelling.

De Online Bewindvoerder(s) zorgen ervoor dat de geldzaken correct geregeld worden en afspraak is daarbij afspraak. Elke cliënt krijgt online toegang tot de beheerrekening zodat alle rekeningtransacties volledig inzichtelijk en transparant zijn. Eén keer per jaar wordt ook ‘Rekening & Verantwoording’ afgelegd aan de kantonrechter.

Hendrik-Jan en Daan zijn als bewindvoerder persoonlijk aanspreekpunt voor zowel cliënt, hulpverlener en alle andere partijen. Telefonisch is het kantoor goed bereikbaar via de vaste beltijden. Daarbuiten kunt u altijd een e-mail sturen of het contactformulier op deze website invullen waarna een reactie volgt binnen (max.) 2 werkdagen.

Budgetbeheer

Naast onderbewindstelling bieden we ook 3 vormen van Budgetbeheer aan. Budgetbeheer loopt niet via de rechtbank, heeft een vrijwillig karakter en hiervoor kan normaliter geen bijzondere bijstand voor worden verkregen via gemeente.

Anderzijds kan het een passende manier zijn om (met de deskundigheid & discipline van De Online Bewindvoerder) financiële en/of mentale doelen te bereiken die anders wellicht niet haalbaar zouden zijn. Het is een samenwerking op vrijwillige basis waarbij we samen met cliënt werken aan (behoud van) een stabiele financiële toekomst. Onderstaande 3 vormen van budgetbeheer zijn gericht op het behalen van financiële doelstellingen, verlichten van financiële stress en het creëren van helderheid en overzicht in de inkomsten en uitgaven.

Klik op onderstaande linken voor de informatiefolders:
1. BudgetBasic (meest gekozen): € 55,- p/m. Eenvoudige doelstelling: behalen van het gewenste spaarsaldo

2. BudgetPlus: € 110,- p/m. Deels vergelijkbaar met beschermingsbewind, echter vrijwillig

3. BudgetTotaal: € 150,- p/m. Vergelijkbaar met schuldenbewind
(NB: mogelijkheden zijn afhankelijk van het aantal schulden en hoogte van de schulden)

Net als bij beschermingsbewind staan bij onze budgetbeheerdiensten de waarden laagdrempeligheid, persoonlijke benadering en zorgvuldigheid centraal. De expertise van Hendrik-Jan en Daan garanderen een benadering die niet alleen professioneel is, maar ook empathisch en afgestemd op de unieke cliëntsituatie. Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen voor meer informatie of om uw specifieke behoeften te bespreken. Net als altijd streven wij ernaar om binnen maximaal twee werkdagen te reageren op uw vragen via e-mail of het contactformulier op onze website.

Verzoek Onderbewindstelling


Een verzoek tot onderbewindstelling van een cliënt wordt door De Online Bewindvoerder ter beoordeling voorgelegd aan de kantonrechter van de rechtbank binnen het gebied waarin de cliënt woont. Het kan worden ingediend door de echtgenoot, geregistreerd partner (of andere levensgezel), bloedverwanten in de rechte lijn en die in de zijlijn tot de vierde graad (denk aan ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes), de voogd van de betrokkene of het openbaar ministerie. Ook de cliënt zelf kan het verzoek doen. Het verzoek tot onderbewindstelling hoeft niet verplicht door een advocaat te worden ingediend. Er kan gebruik gemaakt worden van een speciaal formulier dat De Online Bewindvoerder voor de cliënt gereed maakt.

De cliënt of verzoeker kan zelf een bewindvoerder kiezen en deze voorleggen aan de rechter. Wanneer u kiest voor De Online Bewindvoerder kan deze zich bereid verklaren door het invullen van een bereidverklaring. De kantonrechter zal deze voorkeur volgen, maar niet als goede redenen zich daartegen verzetten. Na de uitspraak van de kantonrechter ontvangen cliënt en De Online Bewindvoerder een 'beschikking' en wordt direct gestart met de werkzaamheden.

Vanaf dan worden de financiële belangen van de cliënt beschermd en wordt alles wat met geld te maken heeft zorgvuldig beheerd: inkomsten, uitgaven, toeslagen, schulden en ook eventuele waardevolle goederen zoals een auto of eigen woning. De Online Bewindvoerder stelt een plan van aanpak (budgetplan) op zodat het leefgeld kan worden vastgesteld. Eventuele schuldeisers en deurwaarders hebben voortaan contact met De Online Bewindvoerder in plaats van cliënt of familie. Dit geeft mentale rust waardoor cliënt energie kan steken in andere belangrijke zaken (bijv. werk behouden of vinden).

In de praktijk

Na ontvangst van de 'beschikking' van de kantonrechter verzorgt De Online Bewindvoerder uw gehele financiële administratie. Alle instanties en bedrijven waarmee de cliënt een financiële relatie heeft worden dan verzocht het postadres te wijzigen naar dat van De Online Bewindvoerder.

Vervolgens worden alle inkomsten van de cliënt (o.a. loon, uitkering, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvang toeslag, belastingteruggave, kinderbijslag) gestort op een zogeheten beheerrekening. Deze rekening staat natuurlijk op naam van de cliënt, maar de beschikking over deze bankrekening ligt in handen van De Online Bewindvoerder. Zodat deze zijn werkzaamheden kan verrichten. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de cliënt wordt het leefgeld voor de cliënt (wekelijks op een vaste dag) overgeboekt op een leefgeldrekening. Dit is een rekening waarover de cliënt zelf kan beschikken via een pinpas.

Jaarlijks legt De Online Bewindvoerder ook 'Rekening en Verantwoording' af aan de kantonrechter over alle rekeningtransacties van de beheerrekening.

Informatie

Zijn er financiële vragen en komt u (of uw cliënt) er zelf even niet uit vraag dan gerust informatie op via onderstaand contactformulier. Of bel voor een vrijblijvende afspraak waarbij Hendrik-Jan Reinders persoonlijk uw vragen beantwoordt en info verstrekt. Hij komt graag naar uw locatie toe of naar de eigen thuisomgeving van u of uw cliënt.

U kunt ook veel gestelde vragen en antwoorden over bewindvoering bekijken via de website van de Rechtspraak. Klik hier voor deze informatie.Doelgroepen

• cliënten met een verstandelijke beperking
• cliënten met een psychiatrische aandoening
• cliënten die het financieel overzicht kwijt zijn
• cliënten met financiële problemen
• cliënten met schuldenproblematiek
• cliënten die niet bekend zijn met de Nederlandse wet- en regelgeving
• ouderen die in een zorginstelling verblijven
• dementerende ouderen
• cliënten met een verslaving

Samenwerking

Indien De Online Bewindvoerder (langer) afwezig zou zijn wegens ziekte of vakantie is het belangrijk dat u terecht kunt bij een deskundige vervanger. Daarom wordt samengewerkt met Opwaarts Bewindvoering uit Heeze. De bewindvoerder van Opwaarts Bewindvoering zal bij afwezigheid van De Online Bewindvoerder voor u beschikbaar zijn. Hierover zult u dan tijdig worden geïnformeerd.

De samenwerkende bewindvoerder van Opwaarts Bewindvoering is ook volwaardig lid van de Branchevereniging NBBI.Tarief bewindvoering

Het doen van een verzoek tot onderbewindstelling brengt kosten met zich mee. De rechtbank zal griffierechten (veelal voor ‘onvermogenden’) in rekening brengen.

Wanneer u een inkomen heeft rondom het bijstandsniveau vergoedt de gemeente mogelijk de kosten voor griffierecht en onderstaande (maandelijkse) kosten van bewindvoering. Hiervoor kan dan bijzondere bijstand worden aangevraagd. In andere gevallen worden de kosten van bewindvoering bij de cliënt in rekening worden gebracht.

Tarieven 2024:

Eenpersoonsbewind
Standaard: € 133,10
Problematische schulden: € 172,12
Opstartkosten: € 751,41

Tweepersoonsbewind
Standaard: € 159,52
Problematische schulden 1 persoon: € 183,11
Problematische schulden beide personen: € 206,51
Opstartkosten: € 901,45

Extra werkzaamheden
Uurloon: € 93,90
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P: € 281,93
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P: € 338,80
PGB-beheer per maand: € 58,69
Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor: € 469,48

Neem direct contact op